Charges Filed Against Rabbi Eliyahu Diblesky For Sexual Assault

As we posted earlier this week, rabbi Eliyahu Diblesky from central Israel was arrested on Sunday for sexual assault and statutory rape of a girl since she was 12-year-old.

The affair was discovered after the girl, now 17, complained to social services about the rabbi’s behavior.

The rabbi admitted to the crimes during interrogation but argued there was nothing wrong with his actions; his remand was extended on Monday for two days.

1 reply
 1. Joe Levin
  Joe Levin says:

  הבוקר (ה’) הותר לפרסום שמו של הרב אליהו דיבלסקי כחשוד בבעילת קטינה מתחת לגיל 14, תקיפה ואיומים. משטרת מרחב דן מבקשת מנערות נוספות שע”פ החשד נפלו קורבן למעשיו, לבוא ולהתלונן במחלק האלימות במשפחה שבמרחב.

  תחילתה של הפרשה לפני מספר חודשים. גורמי רווחה דיווחו למשטרה שנערה בת 17 ממרכז הארץ התלוננה בפניהם כי הרב, אשר הנהיג את הקהילה אליה היא משתייכת, ביצע בה מעשים מגונים מאז היתה בגיל 12, ואף קיום יחסי מין מלאים, עד היותה בגיל 17.

  החקירה נוהלה ע”י החוקרת רס”ר נחמי ארדי. בהודעת המשטרה נאמר כי מהחקירה עלתה “תמונה חמורה של ניצול יחסי התלות של הקטינה ברב”. לפי הקטינה, הרב אשר שימש עבורה כדמות אב, הבטיח לטפל בה ולעזור לה. הוא ניצל את תמימותה, והחל לגעת במקומות מוצנעים בגופה, תוך שהוא מסביר לה כי “זה בסדר לעשות את מה שהם עושים, ואין לה מה לדאוג”. בהמשך, כאשר בגרה מעט, ביצע בה הרב גם בעילה מלאה.

  כאשר הבינה הנערה את חומרת מעשי הרב, ועלה בה החשש שהוא מנצל בצורה כזו גם נערות אחרות, היא החליטה לספר על כך לגורמי הרווחה במקום מגוריה. בעקבות התלונה, זומן הרב לחקירה, וקשר את עצמו לחלק מהחשדות. במהלך החקירה אף טען כי אינו מבין מה היה פסול במעשיו. הוא נחשד שאיים על הצעירה לאחר שסיפרה לו כי היא מתכוונת לספר על מעשיו.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply