יו”ר ”צעירי חב”ד” הורשע בהסדר טיעון

בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום (שלישי) את יוסף יצחק אהרונוב, יו”ר אגודת צעירי חב”ד, בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, ושימוש במרמה, עורמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס.

על פי הסדר הטיעון שנחתם בין הפרקליטות לאהרונוב, הוא ירצה שנתיים מאסר בפועל. גזר הדין בעניינו יינתן ביום ראשון בעוד כשבועיים.

במהלך הדיון הבוקר פנה אהרונוב לשופט ואמר “גם אם חטאתי, לא לביתי עשיתי ולא למען בצע כסף ונהנתנות פעלתי. ישים נא כבוד השופט על כף המאזניים את שנות ההשפלה והכאב. אני מקווה שבית המשפט ידון אותי לכף זכות, ואוכל להמשיך לשרת את עם ישראל בשליחותו של הרבי בדרך הנכונה”.

על פי כתב האישום, אהרונוב שימש בין השנים 2007-1999 ומשמש עד היום יו”ר עמותת “אגודת צעירי חב”ד”, אשר ניזונה מכספי תרומות שנתקבלו מגורמים שונים בארץ ובחו”ל ומתמיכות אשר קיבלה מתקציב המדינה.

אהרונוב שלט בעמותה ובעמותות הקשורות אליה, בפעילותה הפיננסית, בעובדיה, בתיעוד ורישום פעילותה הכספית, ולרוב פעל באמצעות אחרים אשר ביצעו הוראות ומטלות אשר הטיל עליהם.

במסגרת שליטתו המוחלטת והבלעדית בעמותה ועל מנת לקבל כספים במרמה בהיקף של מיליוני שקלים, ניהל אהרונוב את פעילותה הפיננסית של עמותת צעירי חב”ד בשני מישורים: האחת גלויה לכל והשנייה נסתרת מעיני החשב ורואה החשבון של העמותה ונסתרת מרשם העמותות ורשויות המדינה.

אהרונוב קיבל במרמה כספי תרומות שיועדו לחב”ד על ידי כך שפתח חשבון בנק פרטי בבעלותו על שם “חב”ד צ’רנוביל צ’ילדרן” והורה לתורמים מחו”ל להעביר לחשבון הנ”ל כספים. בהמשך הורה אהרונוב להנהלת החשבונות של העמותה לא לרשום את מלוא התרומות אשר הועברו לאותו חשבון וכן לרשום תרומות שנתקבלו – כהלוואות.

עוד נטען כי אהרונוב נטל לעצמו שכר חודשי מהעמותה למרות שלא היה רשאי לכך בהיותו חבר בוועד העמותה, הורה להנהלת החשבונות לא לרשום בספרי העמותה כי שולם לו שכר חודשי והצהיר בפני הרשויות שאינו מקבל שכר מהעמותה. עוד הורה אהרונוב על רישום מוטעה של הוצאות השכר אשר שולמו לעובדים בעמותה.

כתוצאה מפעולותיו קיבל אהרונוב לידיו כ-3.5 מיליון ש”ח והעלים הכנסות נוספות, וכן סייע לעובדי העמותה להעלים הכנסות ולקבל תמיכות ממשרד החינוך שלא כחוק.

Leave a comment