Boruch Dayan HaEmmes: Petira of The Erlau Rebbe, Hagaon HaRav Yochanan Sofer ZATZAL

The Rebbe of Erlau, Rabbi Yochanan Sofer, passed away in the early hours of Monday morning at age 93 following severe pneumonia that caused the deterioration of his health.

Rabbi Sofer, who is known as the “Elder of the Admorim”, was a fifth generation descendant of the “Chasam Sofer” (Rabbi Moses Sofer).

After surviving the Holocaust, he continued the Erlau legacy by founding a yeshiva and a movement in their name in Israel. During his lifetime, he established synagogues, kolel yeshivas (Torah academies) and many educational institutions throughout the country. His sons and grandsons served as community rabbis and chassidic chiefs all over Israel.

The Rebbe of Erlau was hospitalized several times in recent years due to his age and increased exhaustion.

A few years ago, while he was in Switzerland, he suffered a stroke and was admitted to a local hospital. After he recovered and was discharged, he was flown back to Israel.

Two weeks ago, The Rabbi was hospitalized due to an acute case of pneumonia. A few days after being sent home, he was admitted again due to the deterioration in his medical condition.

This morning, doctors fought for his life until he passed away, surrounded by his sons and sons-in-law.

The levaya will begin at 11:30 from the Erlau Beis Medrash in the Katamon neighborhood of Yerushalayim. Kvura will be on Har Tamir.

2 replies
 1. Joe Levin
  Joe Levin says:

  הנהגת יהדות התורה מאופיינת במגוון דעות בסוגיה המדינית. הדבר בא לידי ביטוי בכך שחבריה ונציגיה מיעטו להתבטא בסוגיה המדינית ומלבד בהצבעות רלוונטיות בכנסת קולם לא נשמע בנושאים המדיניים.

  עם זאת, ביהדות התורה יודעים לספר כי בעוד שפלג ‘דגל התורה’ הליטאי היה הסמן השמאלי במפלגה החרדית המשותפת, האדמו”ר מערלוי היה הסמן הימני בה.

  “הוא התבטא באופן נחרץ נגד תוכנית ההתנתקות בשעתו, ותדיר הדגיש את חשיבות השמירה על חלקי ארץ ישראל. סוגיית ארץ ישראל הייתה חשובה לו”, סיפרו הבוקר ביהדות התורה.

  פטרונה הפוליטי של החסידות הוא סגן שר החינוך ח”כ מאיר פרוש, אשר אמר לאחר פטירת האדמו”ר “עשרות שנים כשהיה צריך הכרעה, לא ארע שלא עברתי את מפתן ביתו, וקיבלתי הכוונה. לא היה תחום שנציג ציבור היה צריך לעסוק בו שלא היה בראש מעייניו, הוא היה גנרל”.

  גם בש”ס ביכו אחר מיטתו. מש”ס נמסר כי “תנועת ש”ס ובראשה מועצת חכמי התורה שליט״א, יו״ר התנועה הרב אריה דרעי ונציגיה, מבכים מרה את הסתלקותו לגנזי מרומים של זקן האדמו״רים כ״ק האדמו״ר מערלוי זצוק״ל, חבר מועצת גדולי התורה, שהשיב הבוקר את נשמתו הטהורה ליוצרה”.

  “כ״ק האדמו״ר זצוק״ל אשר נודע בקדושתו וגאונותו בתורה, הקים את קהילת ערלוי המעטירה לאחר השואה והנהיג את קהילתו כאב רחום זה עשרות בשנים”.

  בש”ס סיפרו על הקשר בין האדמו”ר להנהגת ש”ס. “האדמו״ר זצוק״ל היה בידידות עזה ועמוקה עם הגר״ע יוסף זצוק״ל שנמשכה עשרות בשנים, והיו ביניהם עשרות חילופי מכתבים בדברי תורה והלכה מתוך ביטויי הערכה וכבוד. כך למשל, בספרו ‘יביע אומר’ כותב עליו מרן ידיד נפשי אוהבך בלב ובנפש ציס”ע (צדיק יסוד עולם)”.

  “ביקורו האחרון של כ”ק אדמו”ר מערלוי זצוק״ל אצל מרן זצוק״ל היה בניחום אבלים לבנו של מרן, רבי יעקב זצ״ל. בכניסתו קם מרן לכבודו מלוא קומתו, וביקש את סליחתו על שהטריח את עצמו לבא אליו. באותה פגישה הזכיר לו מרן על תשובה בספרו ‘יביע אומר’ ח”ב בשאלה הלכתית שהפנה אליו האדמו״ר מלפני חמישים שנה”.

  גם הנשיא המדינה, ראובן ריבלין, ספד לאדמו”ר זצ”ל “האדמו”ר מערלוי זצ”ל, זקן האדמו”רים, היה דמות ייחודית, אהובה ומוערכת על ידי חילוניים, דתיים וחרדים. בנועם דרכו הוא ייצג את יהדות הונגריה החסידית והמתנגדית גם יחד. בבית המדרש שלו, שנבנה דווקא בשכונת קטמון, יכלת להתפלל בנוסח אשכנז ובסגנון חסידי”.

  “פטירתו של מנהיג ציבור וראש עדה שהיה ניצול שואה ופליט שאיבד את אביו, אמו ואחיותיו במחנות העבודה והמוות, ‘על מוקד קדושת השם’, כלשונו, חייבת גם היא להזכיר לנו את הכבוד והדאגה לניצולי השואה ההולכים ומתמעטים ואת החובה לספר עד דור אחרון על מאורעות עמינו. תנחומי לממשיכי דרכו, משפחתו חסידיו ואוהביו הרבים”.

  מסע ההלוויה של האדמו”ר יצא בשעה 11:30 הבוקר מישיבת ערלוי בשכונת קטמון בירושלים דרך בית החת”ם סופר ברחוב עזרת תורה 47. בשעה 14:00 ימשיך המסע להר תמיר בגבעת שאול, שם ייטמן.

 2. Joe Levin
  Joe Levin says:

  קן האדמו”רים איננו: אלפי חסידים בראשות אדמו”רים, ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור, ובראשות שבעת הבנים, השתתפו בצהריים (שני) במסע הלווייתו של זקן האדמו”רים, חבר מועצת גדולי התורה של ‘אגודת ישראל’, כ”ק האדמו”ר מערלוי זצוק”ל, שנפטר לפנות בוקר והוא בן 92.

  מסע הלווייה יצא מהיכל ישיבת ערלוי בשכונת קטמון בירושלים, בדרכה להר תמיר. בעת שנכנסה מיטת הרבי זצ”ל רל היכל בית המדרש נשמעו במקום זעקות שבר וקולות בכי של החסידים היתומים.

  ראשון נשא דברי הספד נרגשים בנו ממלא מקומו וממשיך דרכו הרה”צ רבי משה סופר שדיבר על האובדן הנורא ועל החסר שנוצר בעקבות ההסתלקות. “על שלושה דברים העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, הרבי זצ”ל היה גדול בשלושת הדברים. בשלושת עמודי העולם”.

  “הרבי היה מהאחרונים שידעו את הדרך של מרן החתם סופר, הדרך הזאת נשתכחה לצערינו. הרבי ידע את דרך האמצע, דרך הממוצע. היום הכל קיצוניות, לפה ולפה. הרבי ידע תמיד את הדרך הממוצעת”, הוסיף הממשיך בהספדו.

  הבן הבכור דיבר באריכות על ה”שימוש חכמים” שעשה אביו האדמו”ר זצ”ל אצל אביו וסביו מנוחתם עדן.

  לאחר מכן נשא דברי הספד הרה”צ רבי יעקב סופר רב קהילת ערלוי בעיר ביתר עילית שאמר: “נפלה עטרת ראשינו, הכתר הנאה נפל”.

  “הרבי זצ”ל נסתלק בפרשה של ‘כי תשא את ראש בני ישראל’. ראשי תיבות רבי, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו”, זעק הבן בבכי. “אבי הקדוש הרביץ תורה במשך עשרות שנים. היה לו כוח תפילה מיוחד, הוא היה פועל ישועות מעל לדרך הטבע. הרבי זצ”ל “פעל ישועות” בשמים למעלה.”.

  רבי יעקב המשיך ואמר כי “אפילו אנשים חילונים כאן בשכונה היו מבקשים תמיד ממנו: רבי תתפלל עלינו. כולם ידעו את כוחוותיו. כשבנו את העיר ביתר שנבנתה ליד יישובים ערבים היה חשש מפני פיגועים. הרבי אמר ‘אני לוקח את האחריות על עצמי’. ואכן מזה שנים רבות אנחנו רואים שהעיר עצמה בטוחה ומוגנת”.

  בנו הרה”צ רבי שמואל בנימין סופר, ראש ישיבת ערלוי, הרחיב על מעלותיו של אביו ואמר לציבור הרחב: “אנחנו בעת רצון לקבל על עצמינו קבלות טובות ברוחניות לזכותו של הרבי זצ”ל. זכות האבות שיש לרבי בזכות שלושת אבותיו סייעה לו בימים האחרונים. אנחנו מבקשים מהרבי זצ”ל שימליץ יושר וישפיע על כל המשפחה ועל התלמידים הרבים שפע טוב ברוחניות ובגשמיות”.

  הגה”צ רבי שמעון סופר דיבר בבכי ובדמעות שליש והזכיר את מעלותיו המיוחדות של אביו זצ”ל, את ההתמדה, את הפרישות, את הצדקות והחסד, את ההכרת הטוב. “על כל דבר קטן היית מכיר טובה. במלחמה הקשה איבדת את כל משפחתך, נשארת לבד יתום צעיר, אבל מתוך אמונה טהורה עברת את כל התופת והקמת את האימפריה של תורה וחסידות”.

  בנו הרה”צ רבי עקיבא סופר רב הקהילה בבני ברק דיבר באריכות על קדושתו של הרבי זצ”ל. “היה לו פה קדוש, מה שיצא מפיו התקיים”. בנוסף סיפר על אשה חולנית מארה”ב שביקשה רפואה והרבי הבטיח לה ואז שאלו אותו כיצד הרבי יכול להבטיח ומה יהיה אם זה לא יתקיים חלילה?”. השיב הרבי”, סיפר בנו, “לא אכפת לי מה יאמרו, העיקר שבאותו רגע היה חיזוק לאותה אשה. מה יגידו עליי לא אכפת לי”.

  “הרבי היה עסוק כל היום רב בלימוד והרבצת תורה, בהעמדת תלמידים, זו היתה תמצית כל חייו”.

  בסיום דבריו הזהיר מפני המחלוקת ואמר כי “הרבי נתן 70 שנה מחייו לתורה ויראת שמים, היום הרחוב הוא רחוב של חושך, אבוי למי שיפריד בין האחים ויעשה פילוג, הרבי לא יסלח לא בזה ולא בבא – אין סליחה ולא מחילה, אחי רבי משה הוא הממשיך וישפיע, וזה ויהי בנסוע הארון ויאמר משה”.

  הרה”צ רבי זלמן דוד ישעיה סופר רב קהילת ערלוי בבורו פארק אמר בהספדו כי “פטירת צדיק. אדם גדול, מכפרת על כלל הציבור. מדובר בהקרבת קורבן, והדמעות שלנו זה הנסך.

  “זה לא רק אבל שלנו של הקהילה, זה אבל של כלל ישראל, נסתלק הצדיק מאיתנו. הרב דיבר על כוח התמדתו ועל כך שהיה קם כל יום לפנות בוקר להגות בתורה. יהי רצון שיהיה מליץ יושר על כולנו”.

  הרה”צ רבי אהרון סופר רב הקהילה בעיר אלעד אמר כי “אבינו הולך למנוחות ואותנו עזב לאנחות. ראינו את עבודת הקודש הגדולה בשבתות. את התפילות, את הטישים. להיות אצל הרבי בטיש זה היה מעין עולם הבא. כמה קיווינו שלא יקרה הרגע הזה. התפללנו שיקרה הנס. אבל ‘בקרובי אקדש’. היום י”ג אדר, מי חשב שנעסוק ביום הזה בהספדים. זהו יום קהילה לכל, מי חשב שנתכנס לדבר הזה. ‘דודי ירד לגנו ללקוט שושנים’, נבקש מהרבי שילמד זכות למעלה כל כל תלמידיו שעיניו יהיו פקוחות על כולנו”.

  גבאי האדמו”ר הרה”ח יצחק דוד וגשל הודיע על הכתרת הממשיך ואמר: “אנו מכתירים לממלא מקום את בנו ממשיך דרכו הרה”צ רבי משה סופר לממלא דרכו של אביו הרבי זצ”ל כפי שידענו שהיה רצונו של האדמו”ר זצ”ל בכל השנים. מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב”.

  לסיום ביקש המשב”ק הרב שפיצר מחילה בשם כל המקורבים מהאדמו”ר זצ”ל.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply