Baruch Dayan HaEmmes: HaGaon HaRav Chai Yoram Abarjil ZT”L

Baruch Dayan HaEmmes: HaGaon HaRav Chai Yoram Abarjil ZT”L, 58, was niftar over Shabbos. The rav, who was the leader of the Netivot chareidi tzibur, was hospitalized during recent weeks as his condition continued to deteriorate.

The levaya will take place on motzei Shabbos at 22:30. Negev Police District Commander Amnon Alkalai reports a large number of police will be on hand to provide security.

The levaya will begin at the rav’s beis medrash at 1 Ben Ish Chai Street in Netivot.

1 reply
 1. Joe Levin
  Joe Levin says:

  ברוך דיין האמת: המקובל הרב יורם מיכאל אברג’ל נפטר במהלך השבת בבית החולים “שיבא” בתל השומר, לאחר שבשבוע שעבר חלה החמרה קשה במצבו הרפואי.

  הרב אברג’ל בן ה-58 יובא למנוחות הערב. הלוויתו תצא בשעה 22:30 מבית מדרשו בנתיבות.

  בחודשים האחרונים חלה הרב במחלה קשה ואושפז לעיתים קרובות. בימים האחרונים הועבר הרב אברג’ל למחלקת טיפול נמרץ בתל השומר ומצבו הלך והידרדר.

  הרב נולד במושב ברוש שבדרום להוריו שעלו ממרוקו. בצעירותו למד בישיבת בני-עקיבא “בית-יהודה” בכפר מימון, ואחר כך בישיבת חברון ובישיבת הנגב. לאחר חתונתו למד בכולל אברכים “בית ישראל” הקשור עם מוסדות חב”ד בנתיבות, ועוד בהיותו אברך צעיר עסק בהפצת תורה.

  הרב אברג’ל נחשב לאחד מבכירי הרבנים במגזר החרדי-ספרדי ובעל רשת מוסדות וכוללים ענפה עם אלפי אברכים בכל רחבי הארץ. הרב הנהיג את קהילת ‘רב פעלים’ שהתקבצה סביבו בנתיבות והרבה למסור שיעורי תורה בכל מקום אליו הוזמן.

  חברי מועצת גדולי התורה של מפלגת ש”ס קראו בתקופה האחרונה להתפלל לרפואת הרב, והרב דוד יוסף אף הגיע לבקרו בביתו שבנתיבות.

  יו”ר יחד השר לשעבר אלי ישי הגיב בצאת השבת, “בצער רב קיבלתי במוצאי שבת את ההודעה הקשה על פטירתו של הגאון הגדול, רבן של ישראל, מצדיקי הדור וענקי החסד, קדוש ומקודש בכל מיני קדושות, ממקימי עולה של תורה בדורנו, מגדלור של תשובה בכל הדרום, ממנהיגי הדור, רבינו הגדול הצדיק הרב יורם אברג’ל זצוק”ל אשר החזיר את נשמתו לבורא עולם לאחר שנזדכך ביסורים וקיבלם באהבה.

  הגאון הצדיק זצוק״ל זכה לקירבה יתירה מרבינו הגדול מרן הרב עובדיה יוסף זצוק״ל וזכיתי לשמש כשליח מרן זצוק”ל לרב הצדיק בענייני הנהגת הדור והקמת עולה של תורה, זכיתי להסתופף בצילו, להתברך מפיו, ולפעול על פי הנהגותיו. את התמיכה והאהבה שהעניק לי אנצור כל חיי”.

  השר לשירותי דת ח״כ הרב דוד אזולאי מסר בצער, “הגאון הצדיק הרב יורם אברג׳יל היה מחשובי הרבנים בדורנו וזכה להקים בית מדרש עם אלפי לומדי תורה. מי ייתן ויהיה מליץ יושר בימים קשים אלו על כל עם ישראל”.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply