בודקים בציציות: חוקרי השידוכים
תופעה חדשה בעולם השידוכים בארה”ב: שכירת חוקר פרטי לבירור על בן הזוג ברשותו של החוקר ג’ו לוין סיפורים מסמרי שיער ומידע רב על הנעשה בכל המגזרים בקהילה הסגורה הוא מצידו רואה בעבודתו שליחות

Go To Article